Skip to content

Yurt dışında tedavi olacak hastalara kolaylık

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Yurt içinde tedavileri yapılamadığı için yurt dışına gönderilecek hastaların işlemleri artık sadece Ankara’da yapılmayacak.

Yurt dışı sevk raporları bundan böyle İstanbul’da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir’de ise Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de verilebilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sağlık Bakanlığı, Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan yurt dışı sevkleriyle ilgili düzenlemeyi birer yazıyla ilgili kurumlara bildirdi.

SGK’nın Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna gönderdiği yazıda, yurt içinde tedavileri yapılamayan genel sağlık sigortalılarıyla bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ilgili hastanelerden aldıkları “Yurtdışına Tedaviye Gönderileceklere İlişkin Sağlık Kurulu Raporu”nun, daha önce Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden teyit edilmesinin zorunlu olduğu, yoğunluğun azaltılabilmesi için yapılan düzenlemeyle İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi (eski ismi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) yurt dışı tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporlarını teyide yetkili hastaneler olarak belirlendiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca il genel sekreterliklerine gönderilen yazıda ise SUT’taki düzenleme anımsatılarak, hizmetin aksamaması ve mağduriyet yaşanmaması için hakem hastane olarak belirlenen bu iki hastanede gereken önlemlerin alınması ve düzenlemenin diğer sağlık kuruluşlarına da bildirilmesi istendi.

SUT’ta yurt dışı raporlarıyla ilgili yapılan düzenlemeyle bundan sonra hastalar sağlık kurulu raporlarını teyit için Ankara’ya gelmek zorunda kalmayacak, bu işlemler İstanbul ve İzmir’deki söz konusu iki hastanede de yaptırılabilecek.

BENZER