Skip to content

Bebeklerde Damak Düşmesi

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bebeklerde Damak DüşmesiBebeklerde damak düşmesi bebeğin annenin memesini kavrayamaması, güçlü emememesi ya da emdiği sütün ağzının kenarından akması gibi durumlarda halk arasında söylenen bir tamlamadır. Bebeklerde damak düşmesi olmaması için bebeğin doğumunun olabildiğince doğal olması gerekir. Bunun için normal doğum tavsiye edilir ve normal doğum da oldukça doğal bir şekilde seyir etmelidir. Eğer bebekte damak düşmesi varsa yani bebek memeyi tam kavrayamıyorsa ya da ağzının kenarından süt dökülüyorsa öncelikle bir emzirme danışmanına başvurulması önerilir. Bebeğin anneyi emememesi bazen anne memesindeki her hangi bir problemden kaynaklanabilir. Bazen de bebeğin çene kaslarında ya da çenesindeki bir problem buna sebep olmaktadır.

Emzirme danışmanı ve ya emzirme hemşiresi bu problemi bulmada aileye destek sağlayabilir. Damak düşmesi olduğunda bebeğin damağını yukarı doğru bastırmak ve bu şekilde emme sorununun geçeceğine inanmak halk arasında geçmişten kalma batıl bir uygulamadır ve sonuç vermeyebilir. Bu sebeple damağı yukarı bastırma yöntemi kullanılmamalı anne bir bebek hemşiresinden emzirme ile ilgili yardım almalıdır. Günümüzde de ülkemizdeki birçok aile hekimi hemşiresinin emzirme danışmanlığı eğitimi vardır. Hatta hemen hepsi emzirme danışmanlığı yapabilecek eğitimleri almışlardır. Aile hekimlikleri dışında hastanelerdeki hemşirelerin birçoğu emzirme danışmanlığı yapabilecek eğitimi almışlardır.

Bebek hemşireleri başta olmak üzere emzirme problemleri hemşirelere danışılarak aşılabilmektedir. Bebeklerde damak düşmesi olmasına sebep olacak problemlerin çoğu doğum sırasında yaşanan olaylardan kaynaklanmaktadır. Normal doğumla dünyaya gelen bir bebek anne memesini içgüdüsel olarak bulur ve güçlü bir şekilde emer. Herhangi başka bir problemi yoksa bebeğin doğal davranışı budur. Ancak sezaryenle doğduysa veya riskli bir bebekse ve kuvözde kaldıysa dolayısıyla annesinden doğar doğmaz ayrıldıysa annesiyle arasındaki bağın doğal olmayışından dolayı emmeyi hemen öğrenemeyebiliyorlar. Ancak bir emzirme danışmanı yardımıyla bebek emmeyi doğru bir şekilde sağlayabiliyor. Damak düşmesi olan bebek için bir emzirme danışmanına başvurulmazsa bebek emerken zorluk çeker. Sıkça hava yutar, ağzının kenarından sürekli süt dökülür ve annenin meme başı tam olarak kavranmadığından bir süre sonra annenin de sütü azalmaya başlar.

Damak düşmesinin sağlık açısından sonuçları;

Bebeklerde Damak DüşmesiBebeklerde sağlık bakımından epey önemli bir konuma sahip olan damak düşmesi sebeplerinden birincisi bebeğin doğal yollarla doğmaması ve annesine doğar doğmaz verilmemesi yani annesiyle hemen bir araya getirilmemesidir. Nedenlerden diğeri anneden uzak kalması sebebiyle veya farklı bir sebeple bebek meme emmeyi öğrenememiştir. Diğer bir neden annenin meme başında bir problem olmasıdır. Başka bir nedense bebeğin çene yapısında veya çene kaslarında bir sorun olmasıdır. Bu nedenlerden biri veya birkaçı meydana geldiğinde bebekte halk arasındaki tabirle damak düşmesi meydana gelmektedir.

Bebeklerde Damak DüşmesiBebekte damak düşmesi durumunda bebek annesinin memesine verildiğinde şaşkın bir hal alır ne yapacağını bilemez ve memeyi tam olarak kavrayamaz. Bebek bunu başaramadığı için yani memeyi bulamadığı veya kavrayamadığı zaman sinirlenir, ağlar. Bu sırada süt ağzının kenarından dökülebilir veya bu sebeplerden dolayı nefes borusuna süt kaçabilir ve hava yutabilir. Bu tarz belirtiler görüldüğünde bir emzirme danışmanlığı eğitimi almış hemşireye durum danışılmalı ve yardım alınmalıdır. Sonuçta bebeğin neden anneyi ememediği, memeyi neden kavrayamadığı yani problemin kaynağı hemşire tarafından bulunarak önlem alınabilir.Sorun bebeğin kaslarında ise bu konuyla ilgili yardım alınır, anne memesinde bir problem varsa ve çözümsüzse süt sağılarak bebeğe verilebilir. Ancak bebekte ya da annede herhangi bir problem yoksa bebek sadece emmeyi öğrenemediyse bunun için bebek emzirme hemşiresi bebeği emzirme yöntemlerini anneyle paylaşarak bebeğe emzirmeyi nasıl öğreteceği konusunda destek olur.

BENZER